Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego MARALTRENDY

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym https://maraltrendy.pl, prowadzony jest przez firmę:
Zakad Krawiecki "MARAL" Alina Marchiel
16-001 Kleosin
Zalesie 2A
NIP:5421906054

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Definicje:

Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest MARAL, znajdujący się pod adresem www.maraltrendy.pl .
Klient– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną korzystająca ze Sklepu.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Zamówienie – złożone za pomocą formularza lub poczty e-mail lub telefonicznie oświadczenie Klienta bezpośrednio zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży z MARAL.
Konto – usługa w Sklepie internetowym, w ramach, której przechowywane są dane klienta niezbędne do złożenia zamówienia oraz historia jego zamówień a także informacje dotyczące produktów dodanych do „Listy życzeń”.
Lista życzeń – element oprogramowania sklepu, który umożliwia tworzenie przez klienta listy produktów, które go zainteresowały w Sklepie internetowym.
Formularz rejestracji – formularz, który klient wypełnia rejestrując swoje konto w sklepie internetowym.
Koszyk – funkcja oprogramowania sklepu internetowego umożliwiająca dodawanie produktów, które Klient zamierza zakupić w Sklepie.
Produkt – dostępna w sklepie rzecz, która może być przedmiotem sprzedaży.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierania między klientem a MARAL dotycząca produktu dostępnego w sklepie internetowym.
Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej, w szczególności zawierającej informacje o produktach Zakład Krawiecki "MARAL" Alina Marchiel, promocjach i nowych kolekcjach.

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient jest zobowiązany do akceptacji i przestrzegania postanowień Regulaminu w szczególności zakładając i korzystając z Konta lub składając zamówienie. 

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów.

Przyjmowanie zamówienia

Zamówienia można składać poprzez sieć Internet 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Zamówienie może złożyć tylko osoba posiadająca konto w sklepie internetowym maraltrendy.pl. Nie określa się minimalnej kwoty zamówienia. 
W sytuacji, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Przy składaniu zamówienia prosimy pamiętać o podaniu dokładnych swoich danych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). 
Wprowadzanie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem oraz dostępnością w magazynie. 
Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje własnością sklepu. O statusie zamówionego asortymentu klient otrzyma informacją drogą e-mailową na adres podany w procesie zakładania konto w sklepie. 
Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem kupującym a MaralTrendy, której przedmiotem są usługi w ramach sklepu maraltrendy.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

Polityka cenowa

Ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają odpowiedni dla nich podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen produktów, wprowadzania oraz usuwania promocji. Cena towaru w momencie jego zamówienia jest wiążąca i obowiązuje obie strony.

Opis produktów

Produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe.
Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o cechach produktu, jego cenie oraz dostępnych rozmiarach. Informacje o produktach w Sklepie internetowym np. opisy, ceny, nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego, stanowią zaś zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
Zdjęcia oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Odcień materiału widoczny na zdjęciu może się nieco różnić od odcienia oryginalnego produktu w związku z różnicami wynikającymi z kalibracji monitora Klienta

Dostępność towaru

Wszystkie towary przedstawione w ofercie sklepu posiadają różny czas dostępności. 
W przypadku, gdy wysyłka towarów w podanym terminie nie będzie możliwa, Klient ma prawo wyboru częściowej realizacji zamówienia, wydłużenia terminu oczekiwania lub rezygnacji z całego zamówienia. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o braku towaru.

Faktury

Sklep wystawia wszystkim Klientom faktury VAT lub Paragony.  Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Posiadanie Faktury lub Paragonu jest niezbędne przy rezygnacji z zamówienia lub składaniu reklamacji.

Czas wysyłki

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towarów wchodzących w jego skład. Z reguły termin ten wynosi od 2 do 14 dni roboczych, liczonych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta oraz przy złożeniu zamówienia w dniu składania zamówienia przed godziną 12:00.
Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy towaru do Klienta za pośrednictwem wybranego przez niego spedytora.

Zwroty i reklamacje

Klient może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny. Zwrot towaru jest bezpłatny – Klient pokrywa jedynie koszty odesłania towaru.
Aby dokonać zwrotu Klient musi zgłosić na piśmie odstąpienie od umowy i wysłać wraz z produktem drogą pocztową na podany poniżej adres. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu umowy Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
Klient ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sklep gwarantuje zwrot zapłaconej kwoty nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. Sklep dokonuje zwrotu przy pomocy przelewu bankowego, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
Niewłaściwe zabezpieczenie zwracanego towaru może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu z winy kupującego.  

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

Istnieje możliwość wymiany towaru na inny produkt. Koszty przesyłki w obie strony w przypadku wymiany towaru jaka wynikła na skutek pomyłki sklepu będą pokrywane przez sklep.

Wymiana na inny produkt jest możliwa pod warunkiem dostępności towaru i musi być poprzedzona ustaleniem wymiany ze sklepem drogą mailową. 

Miejscowość, dataImię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827)

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ..................................

zawartej dnia...................................................... w ................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

lub na konto nr........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym.

podpis KonsumentaReklamacje powinny być adresowane na adres:
Zakałd Krawiecki "MARAL" Alina Marchiel
16-001 Kleosin
Zalesie 2A
Dział reklamacji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od pn-pt w godz. 9.00 - 15.00 pod nr tel. +48 534 201 559*
*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Zmiana regulaminu

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie powiadomieni zostaną Klienci sklepu, w szczególności których zamówienie jest w trakcie realizacji.

Postanowienia końcowe

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie, które wykorzystały konto Klienta. Ewentualne spory wynikłe z realizacji transakcji w sklepie, strony rozstrzygać będą za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi.
Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.